top of page

תקנוני אתיקה נוספים בענף

וואלה

6 בספטמבר 2018

במהלך המו"מ על ההסכם הקיבוצי הראשון בוואלה, חתר ארגון העיתונאים להסדיר תקנון אתיקה שיעוגן באתר, במועד החתימה על ההסכם. לתקנון האתיקה הייתה חשיבות רבה  במיוחד באותה עת, בעקבות חשיפת תיק 4000 בו נחקר השימוש הפסול של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכוחו כשר התקשורת על מנת להשפיע על אופי הסיקור באתר.


ההסכם הסדיר סוגיות של חופש עיתונות, אתיקה והתנהלות מקצועית תקינה.


תקנון אתיקה מקצועית – וואלה תקשורת בע"מ


חופש העיתונות ואחריות המקצועית
החברה ועיתונאי יהיו נאמנים לחופש העיתונות ולזכות הציבור לדעת בהגישם לציבור שרות מקצועי ובפרסום מדוייק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעות.

יושר והגינות
א. החברה ועיתונאי יפעלו ביושר, בהגינות וללא מורא.
ב. הבטיחו החברה או עיתונאי למקור שהידיעה שמסר או הדעה שהביע לא יפורסמו, לא יימסרו אלה לפרסום אף אם יש בהם ענין לציבור.

לתקנון האתיקה המלא של וואלה!

תאגיד השידור הישראלי

1 באוגוסט 2017

תאגיד השידור הציבורי "כאן", בתור ערוץ ממלכתי-ציבורי, נדרש לניסוח תקנון אתיקה ופעילות לאור התנאים וההגדרות המיוחדים השזורים בהקמתו. לאחר הקשיים שליוו את התחלת פעילותו וכן לאור ההתנגדות של גורמים שונים לפתיחתו, הוחלט על ניסוח תקנון אתיקה לפיו יפעל הערוץ. "כאן" פנו לחוקרת המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר במטרה לעזור לתאגיד לנסח תקנון זה, אשר יוחל על ענייני התוכן החדשותי כמו גם התוכן הפרסומי והיומיומי שישודר בערוץ.


ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר וחברי הוועדה המייעצת: פרופ' יחיאל לימור, פרופ' מוטי נייגר, עו"ד דינה עברי-עומר, עו"ד משה רונן, ד"ר ענת פלג, דניאל מילוא.ונציגי הציבור.


תקנון האתיקה של תאגיד השידור הציבורי.

גלובס

19 בינואר 2023

הקוד האתי שאותו ניסחנו ב״גלובס״ מבטא חשיבה מחודשת על אתיקה עיתונאית בישראל. הניסוח של תקנוני האתיקה הקיימים, החל במסמך נקדי בשעתו, עובר בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות וכלה בכללי האתיקה בשידורים של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו - מלמד שאובייקטיביות עיתונאית היא הערך העליון של עבודת התקשורת. זוהי תפיסה שאינה מתאימה עוד לעולם שבו ציבור משתמשי הרשתות החברתיות וגם אמצעי תקשורת מתחרים, מלמדים אותנו יום יום שהניסיון להציג את התקשורת כמתווך נטול הטיות הוא ניסיון כושל מיסודו ויש להחליף את המיתוס באתוס - את האובייקטיביות בשקיפות.


הציפייה והתקווה הן שעקרונות המשתקפים בקוד האתי החדש של "גלובס", יחד עם הקוד האתי של תאגיד השידור הציבורי, ישמשו נקודת ציון - הן עבור מערכות תקשורת אחרות והן לצורך עדכון כללי האתיקה של מועצת העיתונות.


ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר


צוות הכתיבה של הקוד האתי: ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עו"ד הגר גנין, פרופ' יחיאל לימור, ענת אגמון, נעמה סיקולר, חן מענית, אנדרה טבקוף, סטלה קורין ליבר, עמירם ברקת, מיכל אריאלי, מיקי לוי, שחר פוקס, עמרי זרחוביץ'.


הקוד האתי של גלובס.

bottom of page