top of page

אודות

המועצה היא גוף עצמאי, לא ממשלתי, השואף לקדם את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של עיתונות בישראל. המשימה שלנו היא להבטיח שהעיתונות בישראל תהיה הוגנת, מדויקת ואחראית בדיווח שלה. אנו שואפים להבטיח שהעיתונות תישא באחריות למעשיה ותשרת את האינטרס הציבורי. אנו מחויבים להגן על זכויות העיתונאים ועל גישת הציבור למידע מדויק ואמין. אנו פועלים גם כדי להגן על הציבור מפני שיטות לא אתיות של העיתונות. אנו מאמינים כי עיתונות חופשית ואחראית היא חיונית לדמוקרטיה בריאה.

 

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה שואפת לקדם זרימה חופשית של מידע ורעיונות, להבטיח את חופש העיתונות, להגן על זכות הציבור למידע, לקדם דיוק, הגינות ואיזון בתקשורת, להגן על הציבור מעיתונות שאינה אתית המתנהלת בחוסר אחריות, ולהבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של עיתונות מקצועית ואתית.
 

חברי המועצה

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה תומכת בקידום חופש העיתונות ובשמירה על האינטרס הציבורי אותו משרתים כלי התקשורת בישראל. אנו שואפים להבטיח שכל כלי התקשורת במדינה יעמדו בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר וכי לעיתונאים יינתנו ההגנות הדרושות כדי לבצע את עבודתם בבטחה ובאחריות. המשימה שלנו היא להבטיח שהציבור יקבל מידע אמין ומדויק בזמן. אנו מחוייבים לשמור על עקרונות חופש העיתונות ולספק כלי דרכו יוכל הציבור להביע את דאגותיו לגבי הסיקור התקשורתי. אנו מצפים לעבוד עם כל כלי התקשורת כדי להבטיח עשייה עיתונאית חופשית ותוססת  בישראל. חברי המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה הם נציגי ציבור בעלי ידע מקיף ורלוונטי לעולם התקשורת והאתיקה בישראל וממלאים את תפקידם בהתנדבות

* פרטים נוספים מאתר ויקיפדיה על חברי המועצה בלינק המצורף במשבצת התואמת.

תקנון המועצה

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה פועלת בהתאם לתקנון המועצה כפי שאושר בישיבת המועצה בתאריך 20.02.2023.

תקנון המועצה נועד להגדיר את מטרות המועצה, הרכבה ופעילותה מול כלי התקשורת השונים. תקנון המועצה נועד להבטיח כי פעילות המועצה תהיה שקופה והוגנת, בלי מורא, בלי  משוא פנים. 

 

תקנון המועצה המעודכן זמין לכלל הציבור וניתן לצפות בו בלחיצת כפתור:

bottom of page