top of page
  • המועצה הציבורית לעיתונות ואתיקה

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה החלה את פעילותה

בישיבה חגיגית שהתקיימה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב, יצאה לדרך היום (א') המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה, ארגון חדש ששם לעצמו למטרה להגן על חופש העיתונות והעיתונאי וליצור סטנדרט חדש של אתיקה בכלי תקשורת בישראל. מועצת המועצה מורכבת מאישי ציבור מתחומי התקשורת, האתיקה והמשפט, הממלאים את תפקידם בהתנדבות.


את הישיבה פתחה נורית קנטי, יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל. בדבריה הציגה נורית את הצורך בגוף אקטיבי ובעל משמעות בשדה הציבורי שיגבש סטנדרטיים של אתיקה עיתונאית וחוות דעת על התנהלות גופי התקשורת השונים בעת זו.

בישיבה הראשונה מונה פרופ' עמית שכטר ליו"ר הזמני של המועצה. היו"ר הזמני ניהל את הדיון בדבר סדרי העדיפויות של המועצה בתקופה הקרובה והוחלט על הקמת צוותי עבודה למשימות שונות שעל שולחן המועצה.

ישיבת המועצה הראשונה
ישיבת המועצה הראשונה

הגוף החדש הוקם בשל היעדרו של גוף משמעותי שיקבע כללי אתיקה עיתונאית אשר ישרתו את הציבור הישראלי נאמנה, כך שהעיתונות תשרת את מטרתה המקורית, ליידע את אזרחי המדינה בנושאים החשובים כך שיוכלו לקחת החלטות מושכלות בצמתי דרכים חשובות. עיתונות המשרתת את בעלי ההון ובעלי השררה משחיתה בהדרגה את הדמוקרטיה.

Comentarios


bottom of page