top of page

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה היא גוף עצמאי, לא ממשלתי, השואף לקדם סטנדרטים גבוהים  של עבודה במקצוע העיתונות ישראל ולהבטיח עיתונות הוגנת, מדויקת ואחראית שתשרת את האינטרס הציבורי ואת זכות הציבור לדעת

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה 

בית הדין לאתיקה  

בית הדין לאתיקה של המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה, נועד לדון ולהחליט האם עיתונאי או גוף תקשורת עבר על כללי האתיקה העיתונאית, כפי שהוגדרו בתקנון האתיקה של המועצה. כל אדם רשאי להגיש תלונה מנומקת ומגובה בקישורים כנגד עיתונאי או כלי תקשורת שלטעמו עברו על כללי האתיקה

עדכונים

אתיקה

אתיקה עיתונאית חיונית כדי להבטיח שעיתונאים יעשו עבודה מקצועית.  עיתונות העומדת בכללי האתיקה  צריכה להתבסס על האמת, להיות מדויקת, נייטרלית, בלי משוא פנים, הוגנת ואחראית כלפי הציבור. כדי שהדיווחים יהיו מקצועיים ואמינים, מתחייבים כלי תקשורת לפעול בהתאם לתקנון האתיקה של המועצה. בנוסף, המועצה מפרסמת מעת לעת הנחיות נוספות בהתאם לאירועים אקטואליים. כל אדם רשאי לפנות למועצה ולהתלונן על עבירה אתית. כל תלונה תיבדק, אך לא כל תלונה תגיע לדיון בבית הדין לאתיקה.

יצירת קשר

המועצה הציבורית לעיתונת ואתיקה נועדה להבטיח ניסוחם, קיומם וחיזוקם של אמות מידה אתיות מקצועיות בענף העיתונות והתקשורת בישראל.

אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל או באמצעות החשבונות שלנו ברשתות החברתיות

שדות המסומנים ב * הינם חובה

תודה, נחזור בהקדם האפשרי!

bottom of page