top of page

תוצאות חיפוש

נמצאו 3 תוצאות עבור ""

  • המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה החלה את פעילותה

    בישיבה חגיגית שהתקיימה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב, יצאה לדרך היום (א') המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה, ארגון חדש ששם לעצמו למטרה להגן על חופש העיתונות והעיתונאי וליצור סטנדרט חדש של אתיקה בכלי תקשורת בישראל. מועצת המועצה מורכבת מאישי ציבור מתחומי התקשורת, האתיקה והמשפט, הממלאים את תפקידם בהתנדבות. את הישיבה פתחה נורית קנטי, יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל. בדבריה הציגה נורית את הצורך בגוף אקטיבי ובעל משמעות בשדה הציבורי שיגבש סטנדרטיים של אתיקה עיתונאית וחוות דעת על התנהלות גופי התקשורת השונים בעת זו. בישיבה הראשונה מונה פרופ' עמית שכטר ליו"ר הזמני של המועצה. היו"ר הזמני ניהל את הדיון בדבר סדרי העדיפויות של המועצה בתקופה הקרובה והוחלט על הקמת צוותי עבודה למשימות שונות שעל שולחן המועצה. הגוף החדש הוקם בשל היעדרו של גוף משמעותי שיקבע כללי אתיקה עיתונאית אשר ישרתו את הציבור הישראלי נאמנה, כך שהעיתונות תשרת את מטרתה המקורית, ליידע את אזרחי המדינה בנושאים החשובים כך שיוכלו לקחת החלטות מושכלות בצמתי דרכים חשובות. עיתונות המשרתת את בעלי ההון ובעלי השררה משחיתה בהדרגה את הדמוקרטיה.

  • הנחיות אתיות עבור עיתונאים ועיתונאיות בתקופת בחירות

    תפקידנו לתווך את מערכת הבחירות במקצועיות, באחריות, בהגינות וללא מורא. חובתנו המקצועית היא להציג לציבור שיח מעמיק בנושאים רלבנטיים ולספק לו את כל המידע כדי שיוכל לבצע בחירה מושכלת ולאתגר את המפלגות והמתמודדים בנושאים אלה. שליחותנו העיתונאית היא להעמיק בסוגיות שיש בהן ערך ציבורי מהותי ולא להתמקד רק בסוגיות תחרות, הליך ופרוצדורה הנוגעות לבחירות או בסיקור המציאות היומיומית וסוגיות שהשפעתן קצרת טווח. דווקא במציאות שיש בה דה-לגיטימציה למקצוענות העיתונאית ולעצם היכולת לברר את העובדות, נעמיק את מחויבותנו כלפי כללי האתיקה והפרקטיקות המקצועיות המהוות את עמוד השדרה של העיתונאות. הגינות בדיווח ובפרשנות נפעל במקצועיות כדי להעניק פשר למציאות ולהסביר סוגיות ציבוריות בצורה בהירה ואמינה. דווקא בתקופה בחירות נקפיד ביתר שאת על דיוק, אמינות ושלמות המידע שנביא בפני הציבור. גם כאשר מצוטטים דברים בשם אומרם, נעניק לדברים הקשר ונעיר אם מדובר בדברים שאינם מבוססים על נתונים או עובדות. נפעל לבדוק נכונות של ידיעות גם במצב של דחיפות לפרסמן. נעדכן ידיעות שהתמונה העובדתית לגביהן השתנתה באופן המצריך עידכון. נשתדל להסתמך על עובדות ולא רק על דיעות או פרשנות. פעל להעניק הקשר מדוייק לדיווח עובדתי בצורה שלא תוציא עובדות מהקשרן הכולל. נהיה מחוייבים להוגנות ולהבאת תמונה מלאה ועניינית בפני הציבור, אך איננו צריכים לבטא איזון בדיווחים ובדיעות באופן מכני בלבד או לעימות בין שתי דיעות מנוגדות מקצות המפה הפוליטית. נקפיד ביתר שאת על הבהרה מתי אנו מביעים את הערכתנו או דעתנו, להבדיל מזמן שבו אנו מציגים בפני הציבור דיווח עובדתי. נקפיד הקפדת יתר לתקן טעויות או אי דיוקים מהותיים שנפלו בדיווחים ובפרסומים שלנו, במהירות האפשרית. סקרי בחירות ונתונים כמותיים נקפיד על עיבוד מקצועי ועל דיוק והוגנות בטיפול בנתוני סקרי בחירות ונתונים כמותיים אחרים. נדרוש לקבל לידינו מסדי נתונים ולהבין את דרכי העיבוד של סקרי בחירות לפני שנתווך אותם אל הציבור. נביא בפני הציבור את מקורות הסקרים, ההיקפים שלהם, הציבורים שלקחו בהם חלק ונאפשר גישה לנתונים הגולמיים של הסקרים. נפעל לתיווך, להנגשה ולהצגה חזותית אמינה, שקופה ומדוייקת של סקרים ונתונים כמותיים. ראיונות ותגובות תפקידנו איננו רק להעניק במה למתמודדים אלא גם לעמת אותם עם אמירות שאינן מבוססות על עובדות, עם עובדות בלתי נכונות שהם מציגים וכן עם אמירות עבר שלהם. נפעיל שיקול דעת עיתונאי בבקשת תגובה מצד מפלגות, רשימות ומתמודדים בהתאם לקריטריונים של רלבנטיות והוגנות. נפעיל שיקול דעת ועריכה עיתונאית גם בהצגת תגובות, תוך בחינת מידת התאמתן לסוגיה שבשלה התבקשה התגובה. נקפיד על גילוי מלא של אינטרסים של מרואיינים בכל הנוגע למעורבותם בקמפיינים של בחירות. לא נציג כפרשנים בתקופת הבחירות את מי שיש להם קשר של תמורה או טובת הנאה עם מפלגות, רשימות ומתמודדים, למשל מי שמעניקים שירותי סקרים או ייעוץ לקמפיינים, אלא נראיין אותם כמי שמזוהים עם צד בבחירות. שמירה על שיח מכבד ואחראי לא נפרסם תכנים שיש בהם הסתה לאלימות או עידוד לגזענות, גם כאשר אנו מביאים דברים בשם אומרים. ככל שיש חשיבות עיתונאית לסיקור כזה היא תיעשה בקיצור מתחייב ותוך הבהרה כי מדובר בביטוי מסית או גזעני. לא נציין איפיונים פוגעניים או תיוגים מכלילים שאינם נוגעים עניינית לסיקור העיתונאי. ככל שיש חשיבות עיתונאית לסיקור כזה היא תיעשה בקיצור מתחייב ותוך הבהרה כי מדובר בביטוי מכליל ופוגעני. ניאבק בתופעות של אלימות מילולית או פיסית ושל דה-לגיטימציה כלפי עיתונאים המסקרים את תהליך הבחירות ונדאג לגבות את עמיתינו ככל שיהיו חשופים לאלימות כזאת. ניגודי עניינים לא נעסוק בכל עיסוק שתמורתו יעברו אלינו תשלום או כל טובת הנאה אחרת בנוגע למפלגות, לרשימות או למועמדים ולמי מטעמם, כגון ייעוץ לקמפיין בחירות, הנחיית כנסי בחירות והשתתפות בתוכן תעמולת בחירות. נקפיד על גילוי נאות ברור, בולט ומתמשך של כל קשר – משפחתי, עסקי או אחר – שיש לנו עם מי מהתמודדים, הרשימות או המפלגות. רשתות חברתיות: בתקופת הבחירות נקפיד הקפדת יתר בפעילותנו בחשבונותינו ברשתות החברתיות. נזדהה כעיתונאים, נשמור על תרבות ביטוי ודיון ונימנע מכניסה לעימותים וקטטות עם מועמדים או נציגי רשימות ומפלגות. נפעל מתוך אחריות מקצועית ותוך מחוייבות לדיוק עובדתי ולשלמות התמונה העובדתית גם אם מדובר בפרסום ברשתות החברתיות בלבד.

  • הנחיות אתיות ומקצועיות לפעילות עיתונאית באירועי אסון, אלימות וטרור

    תפקידנו לפעול באחריות ובשיקול דעת מקצועי ואנושי, תוך כפיפות לעקרונות האתיקה המקצועית שלנו ותוך מימוש חובתנו להביא לציבור מידע בדוק ושלם ככל האפשר. ‏א. הזכות לפרטיות והגנה על "גיבורים בעל כורחם": לזירות האירוע נקלעים נפגעים ועוברי אורח שמצאו את עצמם במרכז העניין הציבורי שלא בטובתם. לכן, מוטלת עלינו החובה לאזן בין העניין הציבורי שבדיווח מלא לבין המחוייבות לנהוג ברגישות ובחמלה כלפי קורבנות, נפגעים, מעורבים ובני משפחותיהם. נימנע מצילומי תקריב של חלקי גוף או מצילומי מתים, אם אין בכך חשיבות משמעותית. נימנע מפרסום פרטים מזהים על אודות נפגעים או פרטים חודרניים על אודות מצבם הרפואי מבלי שנוודא שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם והתקבלה הסכמתם לפרסום. נהיה זהירים במיוחד כשמדובר בקטינים מתחת לגיל 14 או במי שנמנים עם אוכלוסייה שיש לגביה פוטנציאל של אי הבנה (כגון מפאת גיל, הגירה, מוגבלות וכיו"ב). נימנע מראיונות עם מי שניכר שסובלים מהלם או מפוסט טראומה ובוודאי שלא נפעיל לחץ על קורבנות, נפגעים ומעורבים להתראיין ולהצטלם, ולא ניכנס לבתיהם ללא הסכמתם המפורשת, ונמנע משידורם. ‏ב. פעילות עיתונאית בזירת אירוע: סיקור ודיווח מזירת אסון הם מימוש השליחות העיתונאית שלנו. ננסה להגיע לכל זירה כזאת, גם כאשר הכניסה אליה אסורה לאזרחים "רגילים", ונציג תעודות או סימני זיהוי שלנו כעיתונאים לצורך כך. עם זאת, נציית להוראות מפקד האירוע לגבי מגבלות הגישה שלנו. אם מגבלות הגישה מוטלות על ידי גורמים אחרים, ננסה להגיע אל מפקד האירוע או אל נציגי הפעילות שלו מול העיתונות ונתאם מולם את מגבלות הגישה. בזמן סיקור מזירת אירוע עלינו לוודא בכל עת שאיננו מעמידים את עצמנו או אחרים סביבנו בסכנה משמעותית, הן אם מדובר בנפגעים, עוברי אורח ומעורבים והן אם מדובר באנשי כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בזירה. נימנע מדרכי סיקור שיש בהן כדי לעורר פאניקה בציבור, כגון שידור תוך כדי ריצה, סגנון מתלהם או קרבת יתר אל נפגעים או כוחות הצלה. ‏ג. אחריות עריכתית וקונטרול באולפנים: עריכה אחראית, גם בזמן אמת ובמקרים של אולפנים פתוחים, היא ההבדל בין עיתונאות מקצועית לבין שטף המידע הזורם ברשתות החברתיות ובקבוצות. אמון הציבור בנו ובעבודתנו מבוסס על הציפיה שנעניק פשר והקשר למציאות קשה ולא ברורה ונהיה מודעים להשפעת הסיקור על קהל הקוראים, המאזינים והצופים שלנו. כאשר מדובר בחומרים רגישים, כגון צילומים של נפגעים, פעילות בזמן אמת של כוחות הביטחון וההצלה וכיוצא באלה, נשתדל ליצור שידור מושהה שיאפשר לנו לוודא את ערכם הציבורי של התכנים לעומת פוטנציאל הפגיעה שיש בהם. ככל שיתאפשר ננתב בין כתבים, שדרים ומצלמות כדי לאפשר זאת ולבחור את התכנים המתאימים לנסיבות. ככל שמדובר בתכנים ומידע שקיבלנו מגורמים שלישיים (למשל סרטונים שצולמו על ידי עוברי אורח או ידיעות לא רשמיות מאת כוחות הביטחון) נשתדל לבדוק את אמינותם ואמיתותם ככל שניתן בלוח זמנים קצר, ונימנע ככל האפשר מפרסום תכנים או מידע שאינו בדוק או מאומת. נשקול את הצורך בחזרה על שידורם של תכנים רגישים שוב ושוב ונעשה זאת רק באופן מידתי ורלבנטי לערכם החדשותי. נפרסם אזהרות בעל פה ובאמצעות סמלילים שיזהירו מפני צפייה של ילדים וצפייה בתמונות קשות מזירת אירוע. נפעל בחשבונותינו ברשתות החברתיות באותה מידה של אחריות, מתוך ההבנה שהתכנים שאנו מזרימים לשם נתפסים כתכנים עיתונאיים לכל עניין. במקביל, וככל שיש צורך בכך, נעביר הנחיות מן הקונטרול באולפנים אל כתבי השטח כדי לוודא שהם עומדים בכללים ובהנחיות המפורטים לעיל ומפעילים שיקול דעת מקצועי ואתי בזמן אמת.

bottom of page